E-kirja: Humanistin materialismi

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI
E-Kirja Humanistin materialismi of Jorma Tuomaala

Tuotetiedot

Kirjan nimi:Humanistin materialismi
E-kirja: Humanistin materialismi E-kirja
Kirjailija: Jorma Tuomaala
ISBN:9789529439669
Käytettävissä olevat muodot:E-kirja
Julkaisupäivä:2020-12-16
Luokat: Finnish

Kirja kertoo

Teoksessa kootaan esitetään humanistin materialismiksi nimetty maailmankuva. Se lähtee rakentumaan fysiikasta edeten kuvailun tasolta toiselle muodostaen eri tasojen vuorovaikutuksena kokonaisuuden.Keskeisellä sijalla ovat tietoisuuden synnyn selitys fysikaalisena ja biologisena ilmiönä ja aivotoimintana. Talouden , kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä analysoidaan tältä pohjalta evoluutiolla täydentäen.Osansa saavat myös muun muassa kuoleman äärikysymys ja uskonnon merkitys. Kaiken kattavana luonnonoikeudellisena prinsiippinä on biosfäärin rajallinen kestokyky. Kirjassa liikutaan reippaasti eri tieteen aloilla , historian aikakausilla ja kulttuureissa. Humanistinen materialismi nähdään luonnon , ihmisen ja niiden yhteisten lainalaisuuksien ymmärtämisestä kumpuavana asenteena ja maailmankuvana. Ei minään luettelona elämän ja luonnon mysteerien lopullisista selityksistä. Tuloksena on varsin poikkeuksellinen ja kokonaisvaltainen puheenvuoro keskusteluun uuden tarinan tarpeesta. Kirjan runsas lähdeaineisto tarjoaa lukijalle mahdollisuuden kiinnostuksen ... → Lue lisää ...

Enemmän e-kirjoja Jorma Tuomaala

Kokeile 14 Päivää Ilmaiseksi! Tuhansia e-kirjoja! Lukea missä ja milloin tahansa!

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI